top of page
zakelijke Overleg

CASEMANAGER VERZUIM

Verzuim, daar wordt niemand beter van!

Tegenwoordig lijkt het willen terugdringen van ziekteverzuim haast een beetje achterhaald. In plaats daarvan hebben we het met elkaar liever over het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Begrijpelijk, want het klinkt veel sympathieker en het staat buiten kijf dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen. Maar hoewel we individueel en als organisaties veel kunnen doen om gezondheid te bevorderen, feit blijft dat mensen hoe dan ook nog steeds ziek worden. Ziekte overkomt ons en ziekte leidt veelal tot verzuim.

CASEMANAGER

Overigens wordt verzuim niet per se veroorzaakt door ziekte. Ook afnemende arbeidsmotivatie, een verstoorde werk-privébalans en bijvoorbeeld een arbeidsconflict kunnen de oorzaak zijn van verzuim.

Hoe dan ook willen we verzuim zo kort mogelijk houden. Dat is in het belang van de werkgever, want verzuim gaat met hoge kosten gepaard. Maar het is zeker ook in het belang van de medewerker, want werkhervatting blijkt in veel gevallen bevorderlijk voor herstel en revalidatie.

Tijd is bij re-integratie een issue; hoe langer het verzuim duurt, hoe hoger de drempel om terug te keren op het werk. Er is ons dus veel aan gelegen om de verzuimende medewerker te begeleiden naar een snelle en duurzame terugkeer op het werk.

De casemanager ontleent zijn/haaar bestaansrecht aan de behoefte aan inzicht, overzicht, regie en coördinatie binnen verzuim met oog op een snelle en duurzame re-integratie van de verzuimende medewerker.

Enkele taken van de casemanager verzuim zijn:

  • Individuele verzuimcasuistiek

  • Preventie ziekteverzuim

  • Vitaliteitsbeleid

  • Stimuleren duurzame inzetbaarheid

  • Ondersteuning en advisering bij arbeidsconflicten met of zonder verzuim

Contact

De grootste uitdagingen geven de mooiste oplossingen.

Let's connect.

0642636444

bottom of page